Naturskadeopplæring
Naturskadeopplæring
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk Naturskadepool og Landbruksdir.
Varighet
To dager
Oppstart
2019
Pris
Kr. 10.000,-

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Faglig innhold

Naturskadeopplæring

  • Denne opplæringen vil oppsummere lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Det blir gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader, samt hva man skal se etter ved skader. Spesielle skadetyper og skadetilfeller vil også bli vektlagt. Det blir en praktisk tilnærming til skadeårsaker og man ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader. Det vil også bli gjennomgang av statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet.

Vennligst oppgi ønsket dato for opplæring ved påmelding, under "beskjed til oss":

  • 26.-27. mars 2019 Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
  • 22.-23. oktober 2019 Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport

Forelesere:

  • Ottar Skare, Norsk takst
  • Ole Øyvind Moen, Norsk takst
  • Jens Krog, Norsk Naturskadepool/DNB forsikring
  • Henning Simonsen, Finans Norge
  • Sandra Alnes, Landbruksdirektoratet
  • Tron Reidar Bøe, Landbruksdirektoratet

 

Bakgrunn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått avtale om felles opplæring og godkjenningsordning for naturskadetakstmenn.

1.1.2017 ble det innført et krav til å ha gjennomført ny utdanning med bestått eksamen for å kunne godkjennes som naturskadetakstmann for Landbruks­direktoratet. Samme krav til utdanning, eksamen og godkjenning ble innført av Norsk Naturskadepool fra 1.1.2019.

Opplæringen i naturskadetaksering er åpent for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. Det er kun er mindre gruppe som kan ta eksamen. Dette er takstmenn med skadesertifikat som er medlem i Norsk takst og forsikringsselskapsansatte. Andre kan også ta kurset, men får ikke ta eksamen.

Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

 

 

 

Muligheter

Meld deg på

Påmelding utdanning