Innføring i taksering
Innføring i taksering av fast eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet, gir 15 stp.
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
25. februar 2019
Pris
Kr 35 000,-

15 studiepoeng

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Søknadsfrist: 26. januar 2019.

Faglig innhold

Takseringsprinsipper

  • Hvem som bruker takster, hvorfor vi bruker takster, etikk, ulike takseringsformer, takseringsprinsipper og takseringsmetoder

Økonomiforståelse

  • Renter, prisdannelse, verditeori/nåverdi, og investeringsanalyser

Takseringsjuss

  • innføring i juridisk metode, avtaleretten (herunder også kort kjøpsloven/ avhendingslov/ bustadoppføringslov), tingsrett (herunder matrikkelloven, servituttloven, sameieloven, naboloven, tomtefesteloven, borettslagsloven, eierseksjonsloven og panteloven) og erstatningsretten (herunder også ekspropriasjonserstatning).

Takseringsverktøy

  • Forstå hvordan takstskjematurene er bygget opp, kunne utarbeide takstrapporter og bruke de verktøyene som takstmannen må ha tilgjengelig for å kunne utføre takstmannsyrket.

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet tilbyr vi landets eneste offentlig godkjente takstutdanning. Dette studiet gir deg en helhetlig forståelse for hvilke krav som stilles til deg som takstmann og til takseringsyrket. Innføring i taksering åpner for videre spesialisering innen blant annet boligtaksering og skadetaksering.

Taksering av fast eiendom forutsetter at takstmannen kan analysere eiendommens fysiske egenskaper, de juridiske forholdene og de økonomiske forholdene. Taksering av fast eiendom forutsetter også takstmannen har en forståelse for hvilken betydning taksten har og hvilken rolle takstmannen har.

Undervisningen gjennomføres ved to seminarer (seks dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Seminarene arrangeres ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

  • Oppstartseminar: 25.-27. februar 2019
  • Sluttseminar 25.-27. april 2019

Studenter som er tatt opp som student ved Høgskulen på Vestlandet kan søke om lån i Statens lånekasse for utdanning.

Når du er tatt opp som student får du tilsendt et brev med pin-kode til Studentweb.  På studentwebben får du tilgang til å betale semesteravgift. Denne må være betalt før du kan søke om lån i Statens lånekasse for utdanning. 

Studieplan

 

 

Bakgrunn

Målgrupper for studiet er personer med relevant bygningsteknisk utdanning som for eks. byggingeniør, murer- og / eller byggmester, og personer med teknisk fagskole.

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk Takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norstakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertfifseringskrav

 

Muligheter

Videre utdanning kan bl.a. være andre takseringsstudier ved Norges Eiendomsakademi. Boligene blir stadig mer kompliserte, og vi ser en stor etterspørsel etter systematisk gjennomførte boligsalgsrapporter. Bransjen trenger derfor flere kvalifiserte takstmenn. Studiet gir deg også muligheten til å jobbe med takstrelatert arbeid innenfor forsikring- og sanerings
bransjen, og inennfor byggeteknisk rådgivning.

Se flere studier innenfor taksering 

Meld deg på

Påmelding utdanning