Undervisning
Nettbasert med samlinger
Seminarer
Forelesere fra bransjen
Mulighet for sertifisering
Ny karriere?

Bygg kompetanse om taksering

80 % av alle takstrapporter utføres av takstmenn utdannet hos NEAK. Studiene innen boligtaksering inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold.