Forvaltning og utvikling av eiendom
Forvaltning og utvikling av eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Veiledere fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
3. september 2018
Pris
Kr 53.500,-

Se morgendagens muligheter

Dette studiet gir deg verktøy og metoder for å fatte gode beslutninger i arbeid med forvaltning og utvikling av eiendommer.

Faglig innhold

Lover, regler og forskrifter

  • Lover og regler, forskrifter og veiledere.
  • Kommunale og statlige myndigheter, politiske føringer.
  • Innkjøp av tjenester, kontraktsbestemmelser, offentlige innkjøpsregler.

Bygningsmasse

  • Arkitektur og utforming, byggeskikk og metoder.
  • Teknisk infrastruktur i og utenfor bygget.
  • Tilstandsanalyser og livsløpsanalyser(LCC).

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

  • Ulike måter å organisere forvaltningen på. Innblikk i metoder og verktøy.
  • Energi, miljø og helse.
  • Internkontrollforskriften(IKT), sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA), Byggherre forskriften(BHF) med flere.
  • Leiekontrakter.

Dette studiet vil ruste deg til å se sammenhengen mellom relevante funksjonskrav. Du vil lære å kartlegge spennende løsninger og du får en grunnleggende kompetanse som gjør at du kan vurdere og gjennomføre gode tiltak i tråd med dette.

Sentralt i studiet står rammebetingelser som er nedfelt i offentlige arealplaner, lover og forskrifter, og du vil lære å avveie myndighetskrav, bransjenormer og anbefalinger. Du vil få god kjennskap til forskjellige konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner. Underveis jobber vi med å identifisere fordeler og ulemper og trekke konklusjoner.

Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (seks dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Tre prosjektoppgaver skal leveres innen eksamen avlegges.

 

Forelesere fra bransjen

Svein Gangsø fra SGA Consult AS er utdannet ingeniør, sivilingeniør og montør. Han har lang fartstid innen tekniske installasjoner i bygg, prosjektadministrasjon, og innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Gangsø har også utdannelse innen pedagogikk. Til daglig jobber han med prosjektledelse, rådgiving og prosjektering.

Petter Dragvold, Partner og advokat i Arntzen Legal har vært ansatt i Ernst & Young som executive director og medlem av bygg- og anleggsgruppen. Praksisen har gitt ham en dyp og bred skattekompetanse, noe som har ført til helhetlig rådgivning for nasjonale og internasjonale kunder, utredningsoppdrag, bistand i due diligence-prosesser og bistand ved bokettersyn. Dragvold har opparbeidet seg spisskompetanse innenfor bygg og anlegg, hvor han er en av de ledende rådgivere. 

Carl Stousland, Sivilarkitekt MNAL ved Stousland arkitektkontor AS.

Studieplan

 

 

Bakgrunn

Studiet passer for deg som jobber med forvaltning av eiendom og ønsker å ta steget videre. Byggfaglig kompetanse på mesternivå eller fagskole, eventuelt relevant praksis i vel fem år som bidrar til å styrke din forståelse for teorien i studiet, er en fordel. Har du merkantil bakgrunn og noe relevant praksis kan dette også være et godt utgangspunkt. Ta kontakt med en rådgiver om du ønsker å vite om din bakgrunn er egnet.

 

Muligheter

Etter å ha gjennomført nettstudiet kan du søke på stillinger som Eiendomssjef, Teknisk eiendomssjef, Eiendomsutvikler, Eiendomsforvalter og Leder for driftsavdeling/vedlikeholdsavdeling. Utdanningen vil gjøre deg til en attraktiv ressurs både i offentlig og privat sektor.

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning 2

Påmelding utdanning 2