Forvaltning og utvikling av eiendom
Forvaltning og utvikling av eiendom
Meld meg på ›
Studiepoeng
Tilsvarer 30
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
4. sept. 2017
Kursavgift
Kr 53.500,-

BLI EN GOD EIENDOMSUTVIKLER!

Studiet gir deg dybdekunnskap i å beherske forvaltning av eiendommer i et livsløpsperspektiv, forstå dagens utforming og se morgendagens muligheter.

Faglig innhold

Lover, regler og forskrifter

  • Lover og regler, forskrifter og veiledere.
  • Kommunale og statlige myndigheter, politiske føringer.
  • Innkjøp av tjenester, kontraktsbestemmelser, offentlige innkjøpsregler.

Bygningsmasse

  • Arkitektur og utforming, byggeskikk og metoder.
  • Teknisk infrastruktur i og utenfor bygget.
  • Tilstandsanalyser og livsløpsanalyser(LCC).

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

  • Ulike måter å organisere forvaltningen på. Innblikk i metoder og verktøy.
  • Energi, miljø og helse.
  • Internkontrollforskriften(IKT), sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA), Byggherre forskriften(BHF) med flere.
  • Leiekontrakter.

Gjennom dette studiet kan du studere sammenhengen mellom relevante funksjonskrav, kartlegge mulige løsninger, og vurdere tiltak i tråd med dette. Studiet gir deg innsikt i rammebetingelser som er nedfelt i offentlige arealplaner, lover og forskrifter. Du vil lære å avveie myndighetskrav, bransjenormer og anbefalinger, i tillegg får du kjennskap til forskjellige konstruksjonsløsninger og tekniske installasjoner.

Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (seks dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Tre prosjektoppgaver skal leveres innen eksamen avlegges.

 

Vi benytter fageksperter fra næringslivet som forelesere

Svein Gangsø fra SGA Consult AS er utdannet ingeniør, sivilingeniør og montør. Han har lang fartstid innen tekniske installasjoner i bygg, prosjektadministrasjon, og innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Gangsø har også utdannelse innen pedagogikk. Til daglig jobber han med prosjektledelse, rådgiving og prosjektering.

Petter Dragvold, Partner og advokat i Arntzen Legal har vært ansatt i Ernst & Young som executive director og medlem av bygg- og anleggsgruppen. Praksisen har gitt ham en dyp og bred skattekompetanse, noe som har ført til helhetlig rådgivning for nasjonale og internasjonale kunder, utredningsoppdrag, bistand i due diligence-prosesser og bistand ved bokettersyn. Dragvold har opparbeidet seg spisskompetanse innenfor bygg og anlegg, hvor han er en av de ledende rådgivere. 

Carl Stousland, Sivilarkitekt MNAL ved Stousland arkitektkontor AS.

Bjørn Vik, Sivilingeniør ved BA8 Rådgivende ingeniører AS.

Studieplan

 

 

Bakgrunn

Utdanningen passer for deg som jobber med forvaltning av eiendom og ønsker å ta steget videre. Byggfaglig kompetanse på mesternivå eller fagskole, eventuelt relevant praksis i vel fem år som bidrar til å styrke din forståelse for teorien i studiet, er en fordel. Har du merkantil bakgrunn og noe relevant praksis kan dette også være et godt utgangspunkt. Ta kontakt med en rådgiver om du ønsker å vite om din bakgrunn er egnet.

 

Muligheter

Etter å ha gjennomført nettstudiet kan du søke på stillinger som Eiendomssjef, Teknisk eiendomssjef, Eiendomsutvikler, Eiendomsforvalter og Leder for driftsavdeling/vedlikeholdsavdeling. Utdanningen vil gjøre deg til en attraktiv ressurs både i offentlig og privat sektor.

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning 2

Påmelding utdanning 2