Sted
Oslo
Oppstart:
15. mars kl. 10.00
Varighet:
1 dag
Bedriftstilpasset kurs?

Et enklere og tydeligere regelverk

Et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift har vært et enklere og tydeligere regelverk for krav byggverk og byggeprosess.

Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken, Sivilingeniør.

Innhold

1. juli 2017 ble TEK10 erstattet med TEK17. Gjennom dette kurset får du kompetanse i de endringene TEK17 innebærer med tanke på tydeliggjøring og bedre struktur og forenkling av krav.

Kurset er rettet mot deg som må forholde deg til kravene i plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene i det daglige arbeidet. Det passer for deg som er byggeleder/mester, arkitekt, ingeniør, entreprenør,  takstmann, saksbehandler eller eiendomsutvikler.

 • Felles bestemmelser
 • Dokumentasjon for oppfyllelse av krav
 • Dokumentasjon av produkter
 • Dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold
 • Grad av utnytting
 • Beregnings- og måleregler
 • Sikkerhet mot naturpåkjenning
 • Opparbeidet uteareal
 • Ytre miljø
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Sikkerhet ved brann
 • Planløsning og bygningsdeler til byggverk
 • Inneklima og helse
 • Energi

 

 

Foreleser

Sigurd

Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Hoelsbrekken har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag. I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17.

 

 

NTFs Etterutdanningsavgift dekker kurset for NTF-sertifiserte takstmenn som er underlagt obligatorisk etterutdanning.

* Dagskurset gir 10 etterutdanningstimer for sertifiserte takstmenn. 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2