Kurs i byggeteknikk
Meld meg på ›
Sted
Thon Slottsparken Hotel, Oslo
Oppstart
8 mai kl. 10.00
Varighet
3 dager + oppgave

Unngå overdimensjonering

Ved å kunne mer om stål, betong og tre, blir du ikke lurt til å bruke dyrere løsninger enn det er behov for.

Foreleser: Geir Flote, Sivilingeniør og teknisk sjef i Råde Kommune og tidl. Høgskolelektor/Siv.ing. ved Høgskolen i Østfold.

Dette kurset går over tre dager og gir deg solid kompetansepåfyll. Vi ser nærmere på materialene betong, stål og tre. Du lærer å fastslå laster og dimensjoner ved bruk av tabeller og preaksepterte løsninger. 

Kurset er relevant for alle som jobber med eiendomsutvikling, byggeledelse/prosjektledelse eller taksering. Det er en fordel om du har bakgrunn fra eller interesse for byggfag.

Kursets varighet er tre dager. Deretter vil du gjennomføre en oppgave på vår e-læringsportal Moodle, hvor du også kan hente ut ditt kursbevis.

Hotellovernatting?

Vi har spesialpris på overnatting hos noen hoteller. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

 

 

Innhold

MODUL 1

  • Størrelser og enheter
  • Kraftbegrepet
  • Moment
  • Spenningsbegrepet
  • Likevekt
  • Lastvirkninger
  • Oppgaver

MODUL 2

  • Norsk standard / eurokoder
  • Laster
  • Lastkombinasjoner: Beregning av snølast på ulike taktyper iht. eurokode
  • Oppgaver

MODUL 3

  • Vind dynamikk
  • Beregning av vindlast på vegger iht. eurokode
  • Beregning av vindlast på tak iht. eurokode
  • Oppgaver

MODUL 4

  • Dimensjonering av stål-, tre- og betongbjelke
  • Dimensjonering av stål-, tre- og betongsøyle
  • Dimensjonering av tresøyle
  • Oppgaver

MODUL 5

  • Hva er betong?
  • Sement
  • Tilsetningsmateriale
  • Tilsetningsstoff
  • Tilslag
  • Fasthet (v/b- tall)
  • Støplighet
  • Skademekanismer
  • Herding og etterbehandling
  • Framstilling, egenskaper og bruk av tre og stål
  • Oppgaver

 

Fagmateriell deles ut ved kursstart:

  • Kursmappe
  • Tilgang til Byggforskserien

 

 * Dette spesialkurset inngår ikke i etterutdanningsavgiften for medlemmer i Norsk takst, men gir 20 etterutdanningstimer.

Foreleser

Geir Flote Kurs Byggeteknikk NEAK
Geir Flote er Sivilingeniør og Teknisk sjef i Råde kommune. Flote har lang erfaring som prosjektleder og anleggsleder.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2