Skadetaksering av spregnings­ og setningsskader
Meld meg på ›
Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
Oppstart
26. mars
Varighet
3 dager fra 09.00-16.00

Skadetaksering av spregnings- og setningsskader

Dette kurset går over tre dager og gir kandidaten grunnleggende innsikt i hvordan en kan håndtere skadesaker knyttet til setningsproblematikk og bergsprengningsarbeider.

Dette kurset går over tre dager og gir kandidaten grunnleggende innsikt i hvordan en kan håndtere skadesaker knyttet til setningsproblematikk og bergsprengningsarbeider.

Kurset avsluttes med en virkelighetsnær case knyttet til en reel skadesak, der kandidaten skal utarbeide skriftlig rapport basert på de kunnskaper kandidaten har tilegnet seg gjennom kurset og gjennom egen og tidligere erfaring.

Målgruppe:

Kurset er relevant for alle som jobber med skadetaksering, byggeledelse/prosjektledelse eller som skadekonsulenter i forsikringsselskap. Det er en fordel om du har bakgrunn fra eller interesse for anleggsfag eller byggfag.

Innhold

Innhold

MODUL 1 - Dag 1 – 09.00 – 16.00

 • De ulike aktørene
 • Lover og forskrifter som regulerer bergsprengningsarbeider
 • Utfordringer i forbindelse med sprengning og setningsrelaterte skader
 • Rettslig årsakssammenheng
 • Sprengningsuhell – hva skjer når uhellet inntreffer?
 • Dokumentasjon av bergsprengningsarbeider – Hva skal dokumenteres, hvordan og påseplikt
 • Sprengningsplaner med tilh. risikovurdering
 • Risikoanalyse i prosjekteringsarbeidet og ved utførelse
 • Gjennomgang av ulike skaderapporter - Utdrag fra saker i domstol
 • Case - Prosjektarbeid i grupper

MODUL 2 – Dag 2 – 09.00 – 16.00

 • Kravspesifikasjoner – Konkurransegrunnlag for anleggsrelaterte arbeider
 • Generell og kort innføring i geologi, geoteknikk og bergmekanikk
 • Bruk av geologiske kartdata – Berggrunnskart og løsmassekart
 • Geotekniske og Ing. geologiske rapporter
 • Grunnundersøkelser - metoder og rapporter
 • Virkelighetsnære situasjoner - Skadebildet
 • NS 8141 – Vibrasjoner og støt i byggverk
 • Beregning og fastsetting av grenseverdier basert på NS 8141
 • Enkle beregningsmetoder ved bergsprengning
 • Forhåndsregistrering av bygningsmasse – Formål og metoder
 • Case – prosjektarbeid i grupper

MODUL 3 - Dag 3 – 09.00 – 16.00

 • Utarbeidelse av rapporter og bruk av verktøykasse
 • Prosessen med å innhente dokumentasjon - kilder
 • Ord og utrykk - fallgruver
 • Hovedprosjekt individuelt – Gjennomgang og kriterier - innlevering på Moodle

Kursdeltager må ta med pc på kurset.

Foreleser

Foreleser: Trond Eeg Vatne, Senioringeniør, tidligere leder for bachelorutdanningen ved OSLO Met, fagskolelærer og tidligere sprengningsleder over og under jord i Statens vegvesen Produksjon. 34 års erfaring fra bygg og anleggsbransjen.

 

*Dette kurset er ikke inkludert i etterutdanningsavgiften fra Norsk takst.

*Kurset gir uttelling for 20 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2