Årsmøte i Landbruksavdelingen
Meld meg på ›
Sted
Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport
Oppstart
12. februar
Varighet
kl. 09.-17.00

Velkommen til kurs og årsmøte

Velkommen til kurs og årsmøte i Landbruksavdelingen i Norsk takst.

Innhold

09.00 Registrering

10.00 Årsmøte

11.30 Dekningsbidragskalkyler jord og enkel gjennomgang av skatteregler for salg av Alminnelig gårdsbruk ved takstmann og sivilagronom ved Kristian Øverbø

12.30 Lunsj

13.30 Forskjeller og likheter både praktisk og juridisk mellom odels- og konsesjonstakst ved advokat Trine Buttingsrud Mathiesen

14.30 Endret bruk av driftsbygninger fra stedbunden næring til ulike leieforhold/bruk – hva kreves av godkjenninger og søknader? ved Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen

15.30 Kort innføring i dagens regler om måling av Bruksareal (BRA) ved takstmann ved Asbjørn Frafjord

16.30 Grensesnittet mellom bolig og landbruksgodkjenning ved takstmann ved Rolf Langeland

17.00 Avslutning

 

Foreleser

Forelesere: Kristian Øverbø, Trine Buttingsrud Mathiesen, Asbjørn Frafjord og Rolf Langeland

 

*Kurset dekkes av den faste årlige etterutdanningsavgiften fra Norsk takst for de som er underlagt kravet om etterutdanning.

*Kurset gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2