TRV ­ TEGoVA Residential Valuer
Meld meg på ›
Sted
Thon Vika Atrium Hotell, Oslo
Oppstart
Torsdag 12. oktober
Varighet
1 dag

Internasjonalt kvalitetsstempel på boligtaksering

Du kan nå tilegne deg kompetanse etter europeisk standard for boligtaksering, og få muligheten til å oppnå TRV-status.

Foreleser: Erik. H. Larsen, Sivilingeniør (Takstmann NTF), Claus Norsted, ingeniør og økonom (Takstmann NTF) og Karl Frank Lindberg (Eiendomsverdi).

Det stilles krav om å ha:

  • Sertifisering for Boligtaksering
  • Minst 6 års erfaring med verdivurdering av boligeiendom
  • Fulgt etterutdanning med minst 20 kurstimer i året
  • Utført minst 12 verdivurderinger siste to år

En TRV-status er et kvalitetsstempel som viser kvalifisering, kunnskap og erfaring til å kunne gjennomføre boligtaksering av høyeste kvalitet. I tider med økonomisk usikkerhet vil kunder oppsøke fagfolk med spesialkunnskap og erfaring som kan hjelpe de med vanskelige beslutninger i forbindelse med større investeringer. TRV fungerer også som et insentiv til å forbedre boligtaksering i praksis.

Kurset er beregnet for kandidater som ønsker å søke om TRV-godkjenning fra NTF. For å tilfredsstille TEGoVAs krav til TRV-godkjenning må kandidaten gjennomgå MER (Minimum Educational Requirements), som dette kurset dekker for boligtakstmenn.

Med REV-godkjenning trengs ikke dette kurset for å få TRV-godkjenning.

Innhold

Kurset vil gjennomgå følgende temaer:

  • Grunnleggende opplæring i European Valuation Standards
  • Metodelære boligtaksering
  • Markedsforståelse og markedsanalyse i forbindelse med verditaksering av boliger
  • Bygningslære
  • Metodelære teknisk verdi
  • Eiendomsverdi

 

Se artikkelen Euopeisk kvalitetsstempel på boligtakstmenn

Les mer om TRV på www.tegova.org

Foreleser

Foreleser: Erik H. Larsen, Sivilingeniør (Takstmann NTF) og Claus Norsted, ingeniør og økonom (Takstmann i NTF).

 

NTFs Etterutdanningsavgift dekker kurset for NTF-sertifiserte takstmenn som er underlagt obligatorisk etterutdanning.

Meld deg på

Kurspåmelding 2

Kurspåmelding 2