Et fleksibelt og nettbasert studie

Seminar _Byggeledelse _Mester _utdanning _Norges _Eiendomsakademi _NEAK2017

I helgen arrangerte Norges Eiendomsakademi oppstartseminar for nye byggelederstudenter fra hele landet.

Der fikk de treffe våre erfarne veiledere Arild Roksvaag, Rolf Skuterud og Olaf Abell. Studentene får en bred og tverrfaglig kompetanse gjennom den nettbaserte utdanningen I byggeledelse. En fleksibel byggelederutdanning er viktig for selvstendig næringsdrivende som må ivareta egen/ansattes kompetanseheving.

Utdanningen ved NEAK gjennomføres med to delstudier som tas hver for seg, Bedriftsledelse og Faglig ledelse. Utdanningen har kontinuerlig påmelding, og studentene kan selv velge når de ønsker å gå opp til eksamen. Studiet er åpent for alle og dersom du har svennebrev kan du med denne utdanningen søke om mesterbrevet (Gjelder svennebrev som som tømrer, murer eller rørlegger).

I det første delstudiet Bedriftsledelse får deltakerne grunnleggende kompetanse om økonomisk ledelse, markedsføringsledelse og personalledelse. Ved oppføring av byggverk er det en stor mengde med operasjoner som griper i hverandre, og god ledelse er svært viktig for en vellykket gjennomføring.

 

Seminar Byggeledelseutdanning Mesterbrev (1)

 Studenter i diskusjon på oppstartseminaret på Gardermoen.

 

- Å ha god innsikt i mennesker og forutsetninger for gode resultater gjennom samhandling er en grunnpilar for suksess. For å imøtekomme kravene fra oppdragsgiver bør byggelederen ha nedfelte planer for prosessene, avhengig av hvilke behov som skal dekkes for informasjon. Produkter og tjenester fornyes i stadig økende takt. For at byggelederen skal lykkes i arbeidet er det viktig med både fagkompetanse og kompetanse i å lære og utforske, forteller Fagsjef Svein Hole.

Delstudiet Faglig ledelse gir deg kunnskap om prosjektering, kontrahering og gjennomføring av byggeprosjekter. Et dynamisk lovverk regulerer en mengde forhold direkte mot byggverket og omkringliggende forhold. Dette er et sentralt tema i Faglig ledelse. Flere av NEAKs studenter velger å bygge mer kompetanse etter fullført byggelederstudie, da gjerne innenfor prosjektledelse eller taksering.

 

 

Publisert 7. februar 2017.